Telefon:  882 122 666    538 447 596

Wyszukiwarka aktualnych szkoleń

Poniżej zamieszczamy aktualną listę szkoleń. Każde szkolenie zawiera plan szkolenia dostępny po kliknięciu. Dostępnych szkoleń: 299

 

Aby zapisać się na wybrane szkolenie wypełnij KARTĘ ZGŁOSZENIA i prześlij  wypełniony skan.

Wypełnione zgłoszenie proszę przysłać faksem na numer:
71/337 30 55, 71/794-04-01  lub mailem  biuro@centrumaib.pl, sekretariat@centrumaib.pl


Organizujemy również szkolenia dla zorganizowanych grup liczących 20-45 osób
W przypadku zainteresowania proszę o kontakt

 

 

Lista aktualnych szkoleń

RODO w dziale kadr – Nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników. Inne istotne zagadnienia wynikające z przepisów prawa pracy i kodeksu pracy

Miasto: Zielona Góra Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 16.10.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Inwentaryzacja z uwzględnieniem ostatnich zmian Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach państwowych i samorządowych w tym w placówkach oświatowych

Miasto: Białystok Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 16.10.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Prowadzenie profesjonalnego sekretariatu szkolnego

Miasto: Katowice Prowadzący: Alicja Benzar
Termin szkolenia: 16.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

RODO w dziale kadr – Nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników. Inne istotne zagadnienia wynikające z przepisów prawa pracy i kodeksu pracy

Miasto: Toruń Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 17.10.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

UKŁADANIE I BILANSOWANIE JADŁOSPISÓW

Miasto: Bydgoszcz Prowadzący: Krystyna Groszek
Termin szkolenia: 17.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Inwentaryzacja z uwzględnieniem ostatnich zmian Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach państwowych i samorządowych w tym w placówkach oświatowych

Miasto: Lublin Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 17.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

RODO w dziale kadr – Nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników. Inne istotne zagadnienia wynikające z przepisów prawa pracy i kodeksu pracy

Miasto: Szczecin Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 18.10.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

UKŁADANIE I BILANSOWANIE JADŁOSPISÓW

Miasto: Łódź Prowadzący: Krystyna Groszek
Termin szkolenia: 18.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

Miasto: Zielona Góra Prowadzący: Wojciech Piórkowski
Termin szkolenia: 18.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Płatnik 10.02.002

Miasto: Zielona Góra Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 21.10.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – przygotowanie do pełnienia funkcji - RODO - przygotowanie do wdrożenia

Miasto: Wrocław Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 21.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Płatnik 10.02.002

Miasto: Szczecin Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 22.10.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

RODO w dziale kadr – Nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników. Inne istotne zagadnienia wynikające z przepisów prawa pracy i kodeksu pracy

Miasto: Warszawa Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 22.10.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – przygotowanie do pełnienia funkcji - RODO - przygotowanie do wdrożenia

Miasto: Zielona Góra Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 22.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Katowice Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 22.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

ZARZĄDZANIE ARCHIWUM ZAKŁADOWYM (SKŁADNICY AKT) Projekty zmian dotyczące archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w tym m.in.: akt osobowych, dokumentacji płacowej, elektronicznego obiegu dokumentacji w jednostkach samorządowych.

Miasto: Elbląg Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 22.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Inwentaryzacja środków trwałych w praktyce jednostek budżetowych

Miasto: Łódź Prowadzący: Piotr Rybicki
Termin szkolenia: 22.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

Miasto: Piła Prowadzący: Tomasz Glinkowski
Termin szkolenia: 22.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

RODO w dziale kadr – nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników. Inne istotne zagadnienia wynikające z przepisów Prawa Pracy i Kodeksu Pracy

Miasto: Elbląg Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 23.10.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Pracownicze Plany Kapitałowe, prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz nowe zasady współpracy ze związkami zawodowymi w ramach przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku

Miasto: Zielona Góra Prowadzący: Marek Choczaj
Termin szkolenia: 23.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Kraków Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 23.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

Miasto: Poznań Prowadzący: Tomasz Glinkowski
Termin szkolenia: 23.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zamówienia publiczne do 30000 euro z uwzględnieniem nowej ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. wdrażającej RODO oraz elektronicznego fakturowania - regulamin, pełna dokumentacja, organizacja sprawnego procesu udzielania zamówień w jednostce

Miasto: Olsztyn Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 24.10.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

RODO w dziale kadr – nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników. Inne istotne zagadnienia wynikające z przepisów Prawa Pracy i Kodeksu Pracy

Miasto: Olsztyn Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 24.10.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Pracownicze Plany Kapitałowe, prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz nowe zasady współpracy ze związkami zawodowymi w ramach przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku

Miasto: Szczecin Prowadzący: Marek Choczaj
Termin szkolenia: 24.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

ZARZĄDZANIE ARCHIWUM ZAKŁADOWYM (SKŁADNICY AKT) Projekty zmian dotyczące archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w tym m.in.: akt osobowych, dokumentacji płacowej, elektronicznego obiegu dokumentacji w jednostkach samorządowych.

Miasto: Słupsk Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 24.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

Miasto: Rzeszów Prowadzący: Wojciech Piórkowski
Termin szkolenia: 25.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zamówienia publiczne do 30000 euro ze środków unijnych z uwzględnieniem nowych wytycznych obowiązujących od 9 września 2019r - jak uniknąć korekt finansowych – zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku, pełna dokumentacja.

Miasto: Kielce Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 25.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Opole Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 29.10.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Inwentaryzacja – z uwzględnieniem ostatnich zmian Zasady Prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania wyników ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach państwowych i samorządowych w tym w placówkach oświatowych.

Miasto: Poznań Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 04.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Kontrola zarządcza i analiza ryzyka w jednostkach publicznych - praktyczne warsztaty: wskazywanie celów i zadań, określanie ryzyk, odpowiednia dokumentacja

Miasto: Poznań Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 04.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

SL 2014 - krok po kroku do rozliczenia projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Miasto: Kraków Prowadzący: Anna Grząba-Lipka
Termin szkolenia: 04.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zarządzanie archiwum zakładowym (składnicy akt) Projekty zmian dotyczące archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w tym m.in.: akt osobowych, dokumentacji płacowej, elektronicznego obiegu dokumentacji w jednostkach samorządowych.

Miasto: Białystok Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 05.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Kontrola zarządcza i analiza ryzyka w jednostkach publicznych - praktyczne warsztaty: wskazywanie celów i zadań, określanie ryzyk, odpowiednia dokumentacja

Miasto: Gdańsk Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 05.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Kadry w oświacie – nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, urlopy pracownicze, czas pracy, akta osobowe – aktualny stan prawny

Miasto: Warszawa Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 06.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Klasyfikacja budżetowa - pytania i wyjaśnienia udzielane przez Ministerstwo Finansów

Miasto: Poznań Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 06.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Działania kadrowe w oświacie w 2019 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym – w kontekście reformy edukacji

Miasto: Łódź Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 07.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

ZARZĄDZANIE ARCHIWUM ZAKŁADOWYM (SKŁADNICY AKT) Projekty zmian dotyczące archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w tym m.in.: akt osobowych, dokumentacji płacowej, elektronicznego obiegu dokumentacji w jednostkach samorządowych.

Miasto: Olsztyn Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 07.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Prowadzenie profesjonalnego sekretariatu szkolnego

Miasto: Kielce Prowadzący: Alicja Benzar
Termin szkolenia: 08.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Inwentaryzacja – z uwzględnieniem ostatnich zmian zasady prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania wyników ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach państwowych i samorządowych w tym w placówkach oświatowych

Miasto: Gdańsk Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 08.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Klasyfikacja budżetowa w 2019 roku Pytania i wyjaśnienia udzielane przez Ministerstwo Finansów

Miasto: Łódź Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 08.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Inwentaryzacja – z uwzględnieniem ostatnich zmian zasady prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania wyników ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach państwowych i samorządowych w tym w placówkach oświatowych

Miasto: Rzeszów Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 12.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Klasyfikacja budżetowa w 2019 roku Pytania i wyjaśnienia udzielane przez Ministerstwo Finansów

Miasto: Katowice Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 12.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Działania kadrowe w oświacie w 2019 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym – w kontekście reformy edukacji

Miasto: Wrocław Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 14.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa oświatowego oraz założeń reformy edukacji

Miasto: Łódź Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 14.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Klasyfikacja budżetowa - pytania i wyjaśnienia udzielane przez Ministerstwo Finansów

Miasto: Kraków Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 14.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Kadry w oświacie – nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, urlopy pracownicze, czas pracy, akta osobowe – aktualny stan prawny

Miasto: Opole Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 15.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Gdańsk Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 15.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Inwentaryzacja – z uwzględnieniem ostatnich zmian zasady prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania wyników ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach państwowych i samorządowych w tym w placówkach oświatowych

Miasto: Katowice Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 15.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Płatnik 10.02.002

Miasto: Wrocław Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 18.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Klasyfikacja budżetowa Pytania i wyjaśnienia udzielane przez Ministerstwo Finansów

Miasto: Szczecin Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 18.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Kontrola zarządcza i analiza ryzyka w jednostkach publicznych - praktyczne warsztaty: wskazywanie celów i zadań, określanie ryzyk, odpowiednia dokumentacja

Miasto: Zielona Góra Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 18.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Działania kadrowe w oświacie w 2019 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym – w kontekście reformy edukacji

Miasto: Rzeszów Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 19.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Program Płatnik 10.02.002

Miasto: Katowice Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 19.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Kontrola zarządcza i analiza ryzyka w jednostkach publicznych - praktyczne warsztaty: wskazywanie celów i zadań, określanie ryzyk, odpowiednia dokumentacja

Miasto: Szczecin Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 19.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Toruń Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 19.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Działania kadrowe w oświacie w 2019 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym – w kontekście reformy edukacji

Miasto: Zielona Góra Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 20.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Klasyfikacja budżetowa w 2019 roku Pytania i wyjaśnienia udzielane przez Ministerstwo Finansów

Miasto: Opole Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 20.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Działania kadrowe w oświacie w 2019 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym – w kontekście reformy edukacji

Miasto: Katowice Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 21.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Działania kadrowe w oświacie w 2019 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym – w kontekście reformy edukacji

Miasto: Kraków Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 22.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

SIO od 01.03.2019 - wytyczne, obowiązki, procedury postępowania – warsztaty praktyczne, praca z systemem

Miasto: Białystok Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 22.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Inwentaryzacja środków trwałych w praktyce jednostek budżetowych

Miasto: Wrocław Prowadzący: Piotr Rybicki
Termin szkolenia: 22.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych - jak się do niego przygotować, jak i kiedy złożyć - nowe obowiązki zamawiającego wynikające z rozszerzenia zakresu sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach

Miasto: Toruń Prowadzący: Wojciech Piórkowski
Termin szkolenia: 22.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Kadry w oświacie – nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, urlopy pracownicze, czas pracy, akta osobowe – aktualny stan prawny

Miasto: Poznań Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 25.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Program Płatnik 10.02.002

Miasto: Kraków Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 25.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

SL 2014 - krok po kroku do rozliczenia projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Miasto: Toruń Prowadzący: Anna Grząba-Lipka
Termin szkolenia: 25.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Inwentaryzacja – z uwzględnieniem ostatnich zmian Zasady Prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania wyników ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach państwowych i samorządowych w tym w placówkach oświatowych.

Miasto: Wrocław Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 25.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Działania kadrowe w oświacie w 2019 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym – w kontekście reformy edukacji

Miasto: Toruń Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 26.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019

Miasto: Bydgoszcz Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 26.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Płatnik 10.02.002

Miasto: Rzeszów Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 26.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Legnica Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 26.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

SIO od 01.03.2019 - wytyczne, obowiązki, procedury postępowania – warsztat praktyczny, praca z systemem

Miasto: Bydgoszcz Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 26.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

ZARZĄDZANIE ARCHIWUM ZAKŁADOWYM (SKŁADNICY AKT) Projekty zmian dotyczące archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w tym m.in.: akt osobowych, dokumentacji płacowej, elektronicznego obiegu dokumentacji w jednostkach samorządowych.

Miasto: Bydgoszcz Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 26.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Działania kadrowe w oświacie w 2019 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym – w kontekście reformy edukacji

Miasto: Gdańsk Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 27.11.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019

Miasto: Koszalin Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 27.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019

Miasto: Szczecin Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 28.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

SIO od 01.03.2019 - wytyczne, obowiązki, procedury postępowania – warsztaty praktyczne, praca z systemem

Miasto: Kielce Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 28.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

ZARZĄDZANIE ARCHIWUM ZAKŁADOWYM (SKŁADNICY AKT) Projekty zmian dotyczące archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w tym m.in.: akt osobowych, dokumentacji płacowej, elektronicznego obiegu dokumentacji w jednostkach samorządowych.

Miasto: Piła Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 28.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Inwentaryzacja z uwzględnieniem ostatnich zmian |Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach państwowych i samorządowych w tym w placówkach oświatowych

Miasto: Toruń Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 29.11.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zamówienia publiczne do 30000 euro ze środków unijnych z uwzględnieniem nowych wytycznych obowiązujących od 9 września 2019 r.

Miasto: Warszawa Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 02.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – przygotowanie do pełnienia funkcji - RODO - przygotowanie do wdrożenia

Miasto: Łódź Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 02.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Toruń Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 02.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

SIO od 01.03.2019 - wytyczne, obowiązki, procedury postępowania – warsztaty praktyczne, praca z systemem- zakończenie starego SIO

Miasto: Gdańsk Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 02.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Nowe zasady prowadzenie akt osobowych pracowników – rewolucja w zakresie prowadzenia i archiwizacji w aspekcie kontroli PIP i GIODO – stan prawny kwiecień 2019 r. -EAKTA

Miasto: Radom Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 03.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Zamówienia publiczne do 30000 euro ze środków unijnych – zasady postępowania: zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku, pełna dokumentacja

Miasto: Rzeszów Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 03.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych - jak się do niego przygotować, jak i kiedy złożyć - nowe obowiązki zamawiającego wynikające z rozszerzenia zakresu sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach

Miasto: Zielona Góra Prowadzący: Tomasz Glinkowski
Termin szkolenia: 03.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Wrocław Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 03.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego - obowiązki i odpowiedzialność

Miasto: Opole Prowadzący: Aneta Radłowska - Działo
Termin szkolenia: 03.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

ZARZĄDZANIE ARCHIWUM ZAKŁADOWYM (SKŁADNICY AKT) Projekty zmian dotyczące archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w tym m.in.: akt osobowych, dokumentacji płacowej, elektronicznego obiegu dokumentacji w jednostkach samorządowych.

Miasto: Rzeszów Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 03.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy – rewolucja w zakresie sposobu prowadzenia, archiwizacji oraz ochrony danych osobowych – aktualny stan prawny

Miasto: Kielce Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 04.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy – rewolucja w zakresie sposobu prowadzenia, archiwizacji oraz ochrony danych osobowych – aktualny stan prawny

Miasto: Częstochowa Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 04.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Intendent w Placówkach oświatowych

Miasto: Katowice Prowadzący: Aneta Radłowska-Działo
Termin szkolenia: 04.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

SIO od 01.03.2019 - wytyczne, obowiązki, procedury postępowania – warsztaty praktyczne, praca z systemem – Koniec funkcjonowania starego SIO

Miasto: Olsztyn Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 04.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego - obowiązki i odpowiedzialność

Miasto: Łódź Prowadzący: Aneta Rozładowska-Działo
Termin szkolenia: 05.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

KPA a RODO - nowelizacja KPA Projekt nowelizacji Kpa w zakresie RODO – omówienie projektu nowelizacji w przedstawionym zakresie

Miasto: Poznań Prowadzący: Adam Harężą
Termin szkolenia: 05.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

ZARZĄDZANIE ARCHIWUM ZAKŁADOWYM (SKŁADNICY AKT) Projekty zmian dotyczące archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej, elektronicznej, w tym m.in.: akt osobowych, dokumentacji płacowej, elektronicznego obiegu dokumentacji w jednostkach samorządowych

Miasto: Wrocław Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 05.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zmiany Sposobu Księgowania Środków Trwałych Według Nowej Klasyfikacji oraz w Świetle Nowej Definicji Środków Trwałych z Uwzględnieniem Nowego Krajowego Standardu Rachunkowości

Miasto: Łódź Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 05.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

SIO od 01.03.2019 - wytyczne, obowiązki, procedury postępowania – warsztaty praktyczne, praca z systemem

Miasto: Białystok Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 06.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Inwentaryzacja środków trwałych w praktyce jednostek budżetowych

Miasto: Rzeszów Prowadzący: Mieczysława Socha
Termin szkolenia: 06.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych - jak się do niego przygotować, jak i kiedy złożyć - nowe obowiązki zamawiającego wynikające z rozszerzenia zakresu sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach

Miasto: Olsztyn Prowadzący: Wojciech Piórkowski
Termin szkolenia: 06.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Płatnik 10.02.002

Miasto: Białystok Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 09.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Dokumentacja pracownicza – E-Akta– w świetle ostatnich zmian przepisów kodeksu pracy – rewolucja w zakresie sposobu prowadzenia, archiwizacji oraz ochrony danych osobowych – stan prawny maj 2019 r.

Miasto: Jelenia Góra Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 10.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Program Płatnik 10.02.002

Miasto: Olsztyn Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 10.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

SIO od 01.03.2019 - wytyczne, obowiązki, procedury postępowania – warsztat praktyczny, praca z systemem. Koniec funkcjonowania starego SIO.

Miasto: Warszawa Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 10.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zarządzanie Archiwum Zakładowym (Składnicy Akt) Projekty zmian dotyczące archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w tym m.in.: akt osobowych, dokumentacji płacowej, elektronicznego obiegu dokumentacji w jednostkach samorządowych.

Miasto: Warszawa Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 10.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Nowe zasady prowadzenie akt osobowych pracowników – rewolucja w zakresie prowadzenia i archiwizacji w aspekcie kontroli PIP i GIODO – stan prawny kwiecień 2019 r. –EAKTA

Miasto: Kalisz Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 11.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych - jak się do niego przygotować, jak i kiedy złożyć - nowe obowiązki zamawiającego wynikające z rozszerzenia zakresu sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach

Miasto: Szczecin Prowadzący: Tomasz Glinkowski
Termin szkolenia: 11.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Nowe zasady prowadzenie akt osobowych pracowników – rewolucja w zakresie prowadzenia i archiwizacji w aspekcie kontroli PIP i GIODO – stan prawny kwiecień 2019 r.

Miasto: Bydgoszcz Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 12.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Dokumentacja projektów unijnych Kontrola, obieg i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektów unijnych na podstawie przepisów polskich i unijnych

Miasto: Wrocław Prowadzący: Anna Grząba-Lipka
Termin szkolenia: 12.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – przygotowanie do pełnienia funkcji - RODO - przygotowanie do wdrożenia

Miasto: Szczecin Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 12.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

ZARZĄDZANIE ARCHIWUM ZAKŁADOWYM (SKŁADNICY AKT) Projekty zmian dotyczące archiwizacji dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w tym m.in.: akt osobowych, dokumentacji płacowej, elektronicznego obiegu dokumentacji w jednostkach samorządowych.

Miasto: Opole Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 12.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Nowe zasady prowadzenie akt osobowych pracowników – rewolucja w zakresie prowadzenia i archiwizacji w aspekcie kontroli PIP i GIODO – stan prawny kwiecień 2019 r. –EAKTA

Miasto: Piła Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 13.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych - zmiana klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku

Miasto: Opole Prowadzący: Mieczysława Socha
Termin szkolenia: 13.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Miasto: Bydgoszcz Prowadzący: Wojeciech Piórkowski
Termin szkolenia: 13.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Dokumentacja pracownicza – E-Akta– w świetle ostatnich zmian przepisów kodeksu pracy – rewolucja w zakresie sposobu prowadzenia, archiwizacji oraz ochrony danych osobowych – stan prawny maj 2019 r.

Miasto: Słupsk Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 16.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Program Płatnik 10.02.002

Miasto: Bydgoszcz Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 16.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Zielona Góra Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 16.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Dokumentacja projektów unijnych 2014-2020 Kontrola, obieg i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektów unijnych na podstawie przepisów polskich i unijnych

Miasto: Częstochowa Prowadzący: Anna Grząba - Lipka
Termin szkolenia: 16.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zamówienia publiczne do 30000 euro ze środków unijnych – zasady postępowania: zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku, pełna dokumentacja

Miasto: Katowice Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 16.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

SIO od 01.03.2019 - wytyczne, obowiązki, procedury postępowania – warsztaty praktyczne, praca z systemem

Miasto: Rzeszów Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 16.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Nowe zasady prowadzenie akt osobowych pracowników – rewolucja w zakresie prowadzenia i archiwizacji w aspekcie kontroli PIP i GIODO – stan prawny kwiecień 2019 r.

Miasto: Olsztyn Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 17.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019

Miasto: Katowice Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 17.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Płatnik 10.02.002

Miasto: Piła Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 17.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Poznań Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 17.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy – rewolucja w zakresie sposobu prowadzenia, archiwizacji oraz ochrony danych osobowych – aktualny stan prawny

Miasto: Białystok Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 18.12.2019 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019

Miasto: Kraków Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 18.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

SIO od 01.03.2019 - wytyczne, obowiązki, procedury postępowania – warsztaty praktyczne, praca z systemem – Koniec funkcjonowania starego SIO

Miasto: Poznań Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 18.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019

Miasto: Warszawa Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 19.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Miasto: Opole Prowadzący: Wojciech Piórkowski
Termin szkolenia: 20.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

SIO od 01.03.2019 - wytyczne, obowiązki, procedury postępowania – warsztat praktyczny, praca z systemem. Koniec funkcjonowania starego SIO.

Miasto: Katowice Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 20.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych - zmiana klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku

Miasto: Katowice Prowadzący: Mieczysława Socha
Termin szkolenia: 20.12.2019 Godziny: 10:00 plan szkolenia
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.