Telefon:  882 122 666    538 447 596

Uporządkowanie archiwum zakładowego

Dokumenty towarzyszą nam w firmie każdego dnia. Generujemy ich coraz więcej i chcemy, lub wręcz mamy obowiązek, przechowywać wiele z nich. Tę usługę kierujemy do wszelkich podmiotów chcących uporządkować archiwum zakładowe.

Nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody

Zapraszamy na szkolenia z zakresu Usuwania drzew w kontekście nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody. Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia z zakresu: (wydawanie zezwoleń, naliczanie opłat i kar, usuwanie drzew w kontekście form ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej oraz pomników przyrody)

Porady prawne związanie z E-administracją

Zakłada konsultacje merytoryczne świadczone drogą komunikacji elektronicznej E-konsultacje stanowią usługę skierowaną do aktywnych podmiotów administracji publicznej. Polegają na stałym świadczeniu usług (na okres wskazany w umowie) przez ekspertów, specjalizujących się w bardzo wąskich dziedzinach prawa i skorelowanych z nim zagadnień informatycznych. E-konsultacje w praktyce stanowią najtańszą formę konsultacji z prawnikami i informatykami, których wiedza, doświadczenie oraz zainteresowania dotyczą materii prawa nowych technologii. Warunki umowy e-konsultacji podlegają negocjacjom.
 

Audyt prawny e-usług

Audyt obowiązków prawnych świadczenia e-usług przez organy administracji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej polega na skrupulatnym i fachowym skontrolowaniu stanu faktycznego z modelem wzorcowym-postulowanym, określonym w aktach normatywnych.

Publikacje tematyczne

Zachęcamy do zakupu publikacji – Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – komentarz Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Nowelizacja zasad techniki prawodawczej

W dniu 1 marca br. weszła w życie pierwsza, a zarazem niezwykle kompleksowa i obszerna, nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Nowelizowany akt prawny zawiera przepisy dotyczące konstruowania i redagowania ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego (uchwał).

Szkolenia BHP on-line

Od 1 maja uruchamiamy nową usługę – szkolenia BHP on-line. Oferujemy autorski system szkoleniowy, przeznaczony do realizacji obowiązkowych okresowych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy. Autorami szkoleń jest grupa specjalistów ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej przez co zawarty w nich materiał jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami. ZAPRASZAMY

Zmiay w ODO

Dnia 14 kwietnia 2016 roku, Parlament Europejski przyjął ostateczną treść nowego Rozporządzenia ” w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (dalej: Rozporządzenie).Zapraszamy na szkolenia.

Audyt kadrowy oraz kadrowo-płacowy

AUDYT KADROWY lub KADROWO-PŁACOWY przeprowadzany jest z zachowaniem pełnej ochrony danych osobowych udostępnionych w trakcie badania oraz każdorazowo dostosowany jest do potrzeb naszych Klientów uwzględniając specyfikę i profil działalności.

Projekty Unijne 2014-2020

Zapraszamy do współpracy przy rozliczaniu projektów, pisaniu wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pisaniu wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pisaniu wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER – następca POKL w nowej perspektywie 2014-2020.
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.